بانگ گردشهای چرخست این که خلق

می‌سرایندش به طنبور و به حلق                                     


SARVSETAH
Cultural Institute

به صفحه رسمی موسسه فرهنگی سروستاه خوش‌آمدید


 © ® 2002-2024     SARVSETAH Cultural Institute